Tin tức

Tìm kiếm tin tức

Cải thiện trang bị

08-10-2012


Những bộ trang bị luôn là bí ẩn kích thích sự tò mò của tất cả các tiên nhân, để sở hữu một bộ trang bị hoàn hảo không phải dễ, àm sao để sở hữu một bộ trang bị hoàn hảo, cải thiện nó để trang bị cho nhân vật một cách mạnh nhất!

Cường hóa trang bị

Cách cường hóa
 • Bước 1: Đặt trang bị cần cường hóa vào ô trong phần cường hóa

 • Bước 2: Nhấn vào các nguyên liệu cần để cường hóa

 • Bước 3: Sau khi đặt xong nguyên liệu, nhấn vào nút Cường hóa để tiến hành cường hóa, tỉ lệ thành công là 100% (mỗi lần cường hóa, trang bị đều được cộng thêm các điểm thuộc tính, tuy nhiên mức kiếm khí tăng ở mỗi lần cường hóa là khác nhau, kiếm khí ở bên dưới phải đầy thì mới có thể cường hóa lên cấp tiếp theo).

Độ hoàn mỹ trang bị đạt 100%

 • Khi chọn mức cao nhất, hệ thống sẽ tự động cường hoá vật phẩm lên cấp tiếp theo và tự động lấy vật phẩm có sẵn trong hành trang của nhân vật.

Hiệu quả khi cường hóa

Khi cả 13 món trang bị trên người đều có cùng cấp độ cường hóa (ít nhất là cấp 6) thì sẽ kích hoạt được các thuộc tính hỗ trợ thêm:

Hiệu quả cộng thêm khi nhân vật kích hoạt được nguyên bộ trang bị hoàn mỹ sẽ ứng với món trang bị đang có cấp cường hoá thấp nhất nhân vật mang trên người:

Cấp độ cường hóa Tấn công Vật phòng Pháp phòng Sinh lực Pháp lực
6 50 350 350 750 75
7 100 700 700 1500 150
8 150 1050 1050 2250 225
9 200 1400 1400 3000 300
10 250 1750 1750 3750 375

Ghi chú

 • Trang bị có thể cường hóa lên cấp 10.
 • Sử dụng nguyên liệu khóa, vật phẩm sau khi cường hóa cũng sẽ khóa.

Tẩy luyện trang bị

Trang bị tẩy luyện sẽ được tăng thêm một số thuộc tính kèm, tuỳ vào loại trang bị thuộc tính nào.

Tẩy luyện cần có đá tẩy luyện, trang bị phẩm chất nào thì cần phải có đá tẩy luyện phẩm chất đó. Mỗi lần tẩy luyện thì sẽ ra được các thuộc tính mới, nếu muốn giữ lại 1 thuộc tính nào đó thì có thể dùng vật phẩm khóa tẩy luyện để giữ lại các thuộc tính (các thuộc tính được chia thành 10 cấp sao, thuộc tính 10 sao là cao nhất). Giữ lại càng nhiều thuộc tính tốn càng nhiều khoá tẩy luyện.

Ghi chú

 • Trang bị xanh lá trở lên mới có thể tẩy luyện, trang bị xanh lá tối đa có thể ra được 5 dòng thuộc tính, các trang bị màu cao hơn tối đa có thể ra được 6 dòng thuộc tính.
 • Trang bị trắng không thể tẩy luyện để cộng thuộc tính kèm theo.
 • Số lần tẩy luyện càng nhiều thì xác suất ra được thuộc tính nhiều sao sẽ càng cao.
 • Sử dụng nguyên liệu đá tẩy luyện là vật phẩm khoá, vật phẩm sau khi tẩy luyện thành công cũng sẽ khoá.

Tiến giới trang bị

 • Trang bị tím trở lên mới có thể tiến giới, sau khi tiến giới sẽ tăng cấp độ và thuộc tính của trang bị
 • Tiến giới trang bị có xác suất thành công, dù thành công hay thất bại thì nguyên liệu tiến giới đều sẽ mất, trang bị không mất.

 • Sử dụng nguyên liệu khóa để tiến giới trang bị chưa khóa thì trang bị sau khi thao tác cũng sẽ bị khóa.

 • Mỗi lần tiến giới cần trả 1 lượng mảnh vỡ Phục Ma - Tru Tiên - Thiên Tứ - Tru Thần tuỳ theo vật phẩm tiến giới và 1 lượng đá Huyền Thiết. Khi tiến giới nếu có dùng thêm Bảo Hộ Phù thì nếu thất bại cũng sẽ không bị mất Bách Niên Huyền Thiết.

 • Trang bị tím cấp 40 trở lên khi tiến giới thì cấp cường hoá và phẩm chất có thể rớt. Trang bị cấp 40 trở xuống thì khi tiến giới cấp cường hoá và phẩm chất sẽ không rớt.

 • Khi tiến giới trang bị, có thể chọn tách đá quý và để vào hành trang.

Tách trang bị

 • Trang bị trắng và xám không thể tách.
 • Tùy vào màu sắc của trang bị phân giải mà sẽ nhận được các loại đá tẩy luyện khác nhau.
 • 1 trang bị sẽ phân giải được 1 đá tẩy luyện dùng để tẩy luyện trang bị.
 • Khi phân giải trang bị hoàn mỹ sẽ có cơ hội nhận được bùa hoàn mỹ dùng để cường hóa trang bị.

Dung hợp trang bị

 • Người chơi chỉ có thể dung hợp trang bị đúng hệ phái của mình.
 • Nguyên liệu dung hợp là 1 món trang bị xanh lam (trang bị mục tiêu) và 2 món trang bị tím trở lên, 2 món trang bị này phải cùng màu và cùng trong 1 bộ.
 • Trang bị màu xanh sẽ quyết định vị trí của trang bị tím nhận được (Ví dụ: dung hợp trang bị nón xanh lam sẽ nhận được nón tím, bộ trang bị tím sẽ quyết định màu và thuộc tính bộ của trang bị tím nhận được) .
 • Nếu trong các nguyên liệu có trang bị khóa thì trang bị nhận được cuối cùng cũng sẽ là khóa.

Tăng phẩm chất trang bị

Tất cả trang bị xanh lam trở lên, không phải phẩm chất hoàn mỹ đều có thể tăng phẩm chất, mỗi lần tăng cần một lượng Nguyệt Chi Tinh Hoa nhất định.

Nguyệt Chi Tinh Hoa có thể có được bằng cách tham gia phó bản Thủ Hộ Linh Nguyên cấp 38 hoặc Hàng Ma Cổ Điện. Khi xuất hiện Boss ở mỗi 10 đợt, người chơi đánh bại Boss sẽ có cơ hội nhận được.

Trang bị có phẩm chất khác nhau sẽ dùng các vật phẩm khác nhau để tăng phẩm chất lên 1 cấp:

 • Từ thông thường lên ưu tú cần 2 Nguyệt Chi Tinh Hoa sơ cấp.
 • Từ ưu tú lên tinh xảo cần 6 Nguyệt Chi Tinh Hoa sơ cấp.
 • Từ tinh xảo lên trác việt cần 18 Nguyệt Chi Tinh Hoa sơ cấp.
 • Từ trác việt lên hoàn mỹ cần 54 Nguyệt Chi Tinh Hoa sơ cấp.

Quy tắc tăng phẩm chất trang bị:

 • Tất cả trang bị xanh lam trở lên, không phải hoàn mỹ và có tiền tố đều có thể tăng phẩm chất.

 • Có thể dùng Nguyệt Chi Tinh Hoa để thăng phẩm chất trang bị.

 • Nếu trong quá trình thăng mà sử dụng nguyên liệu khóa thì trang bị nhận được cũng sẽ khóa.

 • Trang bị sau khi thăng thì ngoài việc các thuộc tính cố định sẽ tăng thì các trạng thái còn lại đều không đổi (đục lỗ, bảo thạch, cường hóa, các thuộc tính thêm).

Chuyển cường hóa

Là tính năng chuyển cấp cường hoá từ trang bị này sang một trang bị khác cùng vị trí:

 • Trang bị chuyển cường hóa phải +1 trở lên.
 • Trang bị chuyển cường hóa và trang bị được nhận chuyển phải cùng nghề và cùng vị trí.
 • Trang bị chuyển cường hóa phải hơn trang bị nhận chuyển 2 cấp cường hóa.
 • Trong quá trình chuyển có xác suất rớt 1, 2 cấp cộng.
 • Nếu chuyên thành công thì trang bị chuyển cường hóa không mất, cấp cường hóa trở về 0.
 • Khi chuyển thì sẽ giữ lại độ hoàn mỹ cao nhất của trang bị được nhận chuyển.

Dung luyện trang bị

 • Khi dung luyện các trang bị khác màu thì sau khi dung luyện, trang bị nhận được sẽ giữ lại cấp độ của trang bị có màu cao hơn.
 • Trang bị tham gia dung luyện phải từ tím trở lên, cùng nghề, cùng vị trí, trang bị nhận được sẽ là khóa.
 • Các trang bị cùng màu nếu dung luyện thì sau khi dung luyện, cấp độ, cấp độ cường hóa, phẩm chất sẽ lấy theo giá trị cao nhất trong các món đem đi dung luyện.
 • Sau khi dung luyện, các bảo thạch sẽ được gỡ ra, số lỗ giữ nguyên.
 • Trang bị đổi trong NPC Trao Đổi Tiên Sư sẽ không thể dung để dung luyện.

Tinh luyện trang bị

 • Trang bị tím cấp 60 trở lên mới có thể tinh luyện, tỉ lệ thành công 100%.
 • Trang bị tím tinh luyện sẽ trở thành cam, giữ nguyên cấp độ cường hóa.
 • Sau khi tinh luyện giữ nguyên bảo thạch và số lỗ, các thuộc tính cũng giữ nguyên.
 • Trang bị tinh luyện hoặc các nguyên liệu là vật phẩm khoá, trang bị sau khi tinh luyện thành công cũng sẽ khoá.
 • Sau khi tinh luyện, thuộc tính kèm tẩy luyện ban đầu sẽ không thay đổi.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật

Top