Bảo trì

Tìm kiếm tin tức

11h45 ngày 24/01 bảo trì trang idtienhiep2.com.vn

24-01-2013


Q
úy đạo hữu thân mến!

Thượng Nhân xin thông báo đến các quý Đạo Hữu vào lúc 11h45 ngày 24/12 Tiên Hiệp Truyền Kỳ 2 sẽ tiến hành bảo trì trang: http://idtienhiep2.com.vn của Tiên Hiệp Truyền Kỳ 2 trong thời gian ngắn.Trong thời gian bảo trì Đạo Hữu sẽ gặp khó khăn khi đăng nhập vào game. Những Đạo Hữu đã đăng nhập vào game trước thời gian bảo trì vẫn có thể chơi game bình thường.

Bảo Trì Trang: http://idtienhiep2.com.vn Tiên Hiệp Truyền Kỳ 2

Thời gian: từ 11h45 đến 12h15 ngày 24/12/2013

Sau thời gian bảo trì, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Rất mong các Đạo Hữu thông cảm về bất tiện này.

Trân trọng cảm ơn!

Top