Tin tức

Các bài viết liên quan đến: tienhieptruyenky2

  • 25-01-13 [Diễn Đàn] 2 CTV hỗ trợ ingame tại server Vạn Thú Cốc

    Hàn Lập Thượng Nhân xin giới thiệu đến các Đạo Hữu 2 Tiểu Tiên Đồng sẽ hỗ trợ Đạo Hữu. Nếu có những vấn đề thắc mắc, khó khăn gặp phải trong game như: các hoạt động, phó bản, boss.... hoặc góp ý cho game Tiên Hiệp Truyền Kỳ 2 trong quá trình chơi các Đạo Hữu hãy đến gặp 2 vị Tiểu Tiên CTV_32 và CTV_33 tại server Vạn Thú Cốc.

  • 21-01-13 [Diễn Đàn] 2 CTV hỗ trợ ingame tại server Nghênh Tiên

    Hàn Lập Thượng Nhân xin giới thiệu đến các Đạo Hữu 2 Tiểu Tiên Đồng sẽ hỗ trợ Đạo Hữu. Nếu có những vấn đề thắc mắc, khó khăn gặp phải trong game như: các hoạt động, phó bản, boss.... hoặc góp ý cho game Tiên Hiệp Truyền Kỳ 2 trong quá trình chơi các Đạo Hữu hãy đến gặp 2 vị Tiểu Tiên CTV_30 và CTV_31 tại server Nghênh Tiên.

Top