Đầu trang

Để tham gia chương trình Test Tiên - Rinh Tiền quý đạo hữu có thể làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1

Truy cập vào địa chỉ: http://khuyenmai.zing.vn/tien-lo/test-tien-rinh-tien/ để đăng nhập tham gia chương trình.

Bước 2

Đăng nhập vào hệ thống để tham gia chương trình:

Đăng nhập

Bước 3

Đăng ký thông tin:

Điền đầy đủ thông tin:

Bước 4

Tham gia khảo sát trước khi nhận lần mở rương:

Bước 5

Nhận lần mở rương:

Bước 6

Chọn rương để nhận quà:

Nhận phần thưởng:

Bước 7

Xem lịch sử nhận quà: