Đầu trang

Trang bị cực phẩm sao có thể không tẩy luyện? Tẩy luyện giúp tăng cao lực chiến không những thế còn nhận được thêm phần thưởng giá trị nữa!

Thời gian

  • Thời gian: Từ 26/01/2014 - 03/02/2014.
  • Phạm vi: Áp dụng cho tất cả các máy chủ của Phàm Nhân Tu Tiên.

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, tẩy luyện sao cho trang bị đạt số lần nhất định sẽ nhận được phần thưởng.

Tẩy luyệnPhần thưởng
Tẩy Luyện 35 Sao 35 Đá Tẩy Luyện - Cam, 15 Khóa Tẩy Luyện, 01 Quà Đấu Trường
Tẩy luyện 45 sao 45 Đá Tẩy Luyện - Cam, 25 Khóa Tẩy Luyện, 02 Quà Đấu Trường
Tẩy luyện 55 sao 55 Đá Tẩy Luyện - Cam, 35 Khóa Tẩy Luyện, 03 Quà Đấu Trường

Lưu ý

  • Số sao được tính trên 1 trang bị (gồm cả thời trang, thời trang vũ khí, cánh).
  • Thưởng cấp sao, mỗi trang bị trong thời gian hoạt động chỉ được nhận 1 lần.
  • Tẩy luyện trang bị tím trở lên mới được tặng quà.
  • Tru Tiên Tru Thần Tháp còn bán giảm giá Bùa Tẩy Luyện, Khóa Tẩy Luyện.