Đầu trang

Nguyệt Lão động lòng trước sự si tình của con người chốn nhân gian nên đã thêm Quà Tình Duyên - Đỉnh cho nhiệm vụ Duyên Tiên Lữ. Tặng nhận được Đá Tam Sinh, thời trang Đêm Xuân Ngàn Vàng và Quà Tình Duyên-Đỉnh.

Tien Hiep Truyen Ky 2 - hoat dong hang ngay

Thời gian

Thời gian: Từ 14/07/2013 - 19/07/2013.

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, chỉ cần Đạo Hữu nhận nhiệm vụ Nguyệt Lão tặng quà mới nhận được Đá Tam Sinh, thời trang Đêm Xuân Ngàn VàngQuà Tình Duyên-Đỉnh. Người được mời, tặng sẽ nhận được Đá Tam Sinh, Quà Tình Duyên-Đỉnh, Quay May Mắn.

Tien Hiep Truyen Ky 2 - hoat dong hang ngay

Lưu ý

  • Chỉ người có nhiệm vụ tặng Quà Tình Duyên-Đỉnh mới nhận được thời trang, người được mời tặng sẽ nhận được phần thưởng khác.

  • Tất cả các phần thưởng đều dựa vào ingame làm chính.