Đảo thú cưng

Có một hòn đảo ẩn chứa nhiều loại sủng vật quý hiếm, tham gia phó bản người chơi sẽ khám phá được thế giới thú cưng đa dạng, nhận những phần thưởng hấp dẫn. Sủng Vật Đảo sẽ là một trải nghiệm khó có thể bỏ qua trong thế giới Tiên Hiệp Truyền Kỳ 2.

Điều kiện

  • Điều kiện tham gia: Người chơi có đẳng cấp từ 30 trở lên
  • Mỗi ngày có thể vào phó bản 3 lần.

Cách tham gia

Người chơi đến Thái Cơ Thành tìm NPC Tiên Thú Lãnh Tuyết (142,239) đối thoại với NPC để có thể vào phó bản.

Khiêu chiến phó bản

Trong phó bản có rất nhiều loại quái, đánh bại quái sẽ nhận được trứng pet có hình dạng giống quái đánh bại. Mỗi lần vào phó bản thì quái trong đó sẽ làm mới lại.

Phó bản Đảo Thú Cưng

Người chơi cần tiêu diệt hết các loại quái trong bản đồ để có thể nhận được các loại trứng thú cưng phẩm chất khác nhau. Khi tham chiến sẽ có cơ hội gặp Thần thú, đánh bại Thần thú sẽ có xác suất nhận được trứng thú cưng phẩm chất cao.

Đây là phó bản duy nhất mà phần thưởng là các loại trứng thú cưng, giúp người chơi có cơ hội sở hữu các loại trứng thú cưng phù hợp.

Sau khi vượt ải thành công, người chơi sẽ được hệ thống tự động đánh giá chiến tích và nhận được một lần quay bàn cổ phó bản, nhận được thêm 1 loại vật phẩm

Đánh giá chiến tích

Tuỳ theo loại phó bản nào, mà sau khi hoàn thành phó bản xong bàn cổ của phó bản sẽ có phần thưởng tặng thêm tương ứng. Nếu sau khoảng thời gian 1 phút, người chơi không mở bàn cổ phó bản, bàn cổ tự động mất.

Linh Sủng Bàn

Top